Vilkår & betingelser

1.AnvendelsesområdeDisse forretningsbetingelser gælder for alle ordrer og leverancer mellem Entoma Petfood International SAS baseret på 185 Rue Legendre 75017 Paris, Frankrig (herefter: Entoma Petfood) og dets kunder via onlineshop www.entomapetfood.com2. Ordreproces, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning1.Ordre proces


  • Entoma Petfood tilbyder sine kunder et omfattende sortiment vedrørende alle husdyr. Ved at klikke på produkterne eller produktbeskrivelserne navigerer kunden til produktoplysningerne, f.eks. detaljer vedrørende produktdesign, størrelse eller smag. Produktet er placeret i den virtuelle indkøbskurv ved at indtaste den ønskede mængde og klikke på indkøbskurv ikonet.
  • Ved at klikke på "indkøbskurv" -knappen, der vises øverst til højre i online-butikken, navigerer kunden til en oversigtsside og kan til enhver tid kontrollere varerne i den virtuelle indkøbskurv og om nødvendigt foretage ændringer .
  • Hvis en kunde ikke ønsker at købe yderligere varer, kan de fortsætte via knappen "Til ordre / checkout". Registrerede kunder kan indtaste deres brugernavne og adgangskoder her for automatisk at bruge deres gemte oplysninger til ordren. Alternativt kan kunden registrere som ny kunde og oprette en kundekonto eller fortsætte købet uden at oprette en kundekonto. I så fald skal kunden indtaste deres adresse og fakturaoplysninger på den følgende side.
  • Ved yderligere at klikke på "Fortsæt" knappen når kunden den næstsidste ordre fase "Oversigt". Kunden har adgang til en oversigt over ordren her med detaljerede oplysninger om prisen (herunder den lovpligtige moms) og detaljer om leveringsservice og omkostninger.
  • Ordren indtastes ved at klikke på "Køb" knappen. Det betyder, at der er lavet et bindende tilbud.

2.Indgå i en kontrakt
Billederne i sortimentet i online-butikken er beregnet som illustration og udgør ikke bindende tilbud til salg. Ved at afslutte ordreprocessen ved at klikke på "Køb" knappen giver kunden et bindende bud om at indgå en købsaftale. Kunden modtager derpå en automatisk bekræftelse af modtagelse af ordre via e-mail (ordrebekræftelse). Denne ordrebekræftelse udgør ikke accept af tilbuddet. Kontrakten med Entoma Petfood afsluttes kun, når Entoma Petfood sender det bestilte produkt til kunden og fragten til kunden bekræftes via e-mail (forsendelsesbekræftelse).
3. KvantitetsbegrænsningDe tilbudte varer sælges kun i sædvanlige indenlandske mængder og kun til personer i en alder, hvor de er i stand til at indgå juridiske transaktioner.3. Priser og forsendelsesomkostningerAlle priser indeholder de lovpligtige moms og andre priselementer, og skal forstås plus forsendelsesomkostninger, der kan gælde. Vi sælger ikke til virksomheder, så vi udsteder ikke moms kvitteringer, og vi refunderer heller ikke momsen.


4.Shipping afgifter
Entoma Petfood leverer fra en minimumsordre værdi på 112,00 DKK (ekskl. Fragtgebyrer). I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er leverancerne gratis fra en ordre værdi på 225kr hos Chronopost International i Europa og DAO i Danmark. I tilfælde af ordreværdier på under 225,00 DKK opkræver Entoma Petfood en fast sats på 30,00 DKK for hver ordre i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. For fragtomkostninger, der gælder for andre lande, se venligst Landoplysninger.
4.Levering og leveringI andre lande end Danmark lever Entoma Petfood kun til privatpersoner.Leveringsperioden er 2 til 3 arbejdsdage efter afsendelse til levering i Frankrig og fra 7 dage for levering i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre andet er angivet i tilbuddet eller produktoplysningerne. Sørg venligst for, at nogen er til rådighed for at acceptere levering. Oplysninger om leverings- og forsendelsesbetingelser er tilgængelige her.I tilfælde af at nogle af de bestilte produkter ikke er på lager, har Entoma Petfood ret til at levere delleverancer til kostpris, forudsat at dette er acceptabelt for kunden.
Hvis Entoma Petfood ikke er i stand til at levere det bestilte produkt, fordi Entoma Petfood selv ikke leveres af sine egne leverandører uden Entoma Petfood's skyld, kan Entoma Petfood trække sig ud af kontrakten. I så fald skal Entoma Petfood straks informere kunden og foreslå et sammenligneligt produkt. Hvis et sammenligneligt produkt ikke er tilgængeligt, eller hvis kunden ikke ønsker at have leveret det pågældende produkt, skal Entoma Petfood straks refundere betalinger foretaget af kunden. Leveringer er fri for told inden for EU. Ved levering i lande uden for EU's told skal afgifter og andre afgifter, der måtte være gældende, afholdes af kunden.

I tilfælde af at leverede produkter er beskadiget "på vej", kontaktes Entoma Petfood's kundeservice, om muligt uden forsinkelse. Som følge heraf skal Entoma Petfood have mulighed for at indgive en klage til transportøren eller transportforsikringsselskabet vedrørende skaden. Hvis kunden undlader at give besked om transportskader, har dette ingen virkning på kundens lovmæssige garantirettigheder.For at kunne imødekomme kundeordrer skal Entoma Petfood overføre kundens e-mail-adresse og, hvis det foreligger, et kontakt-telefonnummer til det leveringsselskab, der er autoriseret til at levere varen. Dette er en del af kontrakten med Entoma Petfood. Kunden har ikke ret til at gøre indsigelse. For yderligere oplysninger henvises til vores databeskyttelsesside.5.Produkt fastholdelse


Varerne forbliver Entoma Petfoods ejendom indtil betaling er fuldendt. Forud for ejerskabet, pantsætning, overdragelse af ejendomsrettigheder i form af sikkerhed, behandling eller omstrukturering er ikke tilladt uden godkendelse fra Entoma Petfood.6. Fortrydelsesret


Kunder, der er forbrugere, har en 14-dages fortrydelseret. En forbruger er en fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsaktiviteter. Hvis kunder har yderligere spørgsmål om fortrydelser, kan de kontakte kundeservice hos Entoma Petfood.


Fortrydelseperioden udløber efter 14 dage fra den dag, du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren, angivet af dig, erhverver fysisk besiddelse af varerne.


For at udøve opsigelsesret skal du informere os (Entoma Petfood International SAS, 185 Rue Legendre 75017 Paris Frankrig, contact@entomapetfood.com) om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt med en entydig udtalelse (f.eks. Et brev sendt pr. Post eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede model udtræksformular, men det er ikke obligatorisk.


For at opfylde fortydelsesrets fristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din brug af fortrydelsesret, før fortrydelsesret perioden er udløbet.


Hvis du trækker dig ud af denne kontrakt, refunderer vi alle dine modtagne betalinger, herunder omkostningerne ved levering (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden levering end den billigste type standard levering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt. Vi udfører en sådan godtgørelse med samme betalingsmiddel som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage gebyrer som følge af sådan godtgørelse. Vi kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.


Du skal sende varerne tilbage til:
Entoma Petfood International SAS
185 Rue Legendre
75017 Paris
Frankrig

uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler din fortrydelsesret fra denne kontrakt til os. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne tilbage inden 14 dage er udløbet.


Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne som følge af håndteringen, undtagen hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Ret til tilbagekaldelse gælder ikke i tilfælde af levering af varer:
  • der ikke er præproduceret, og en individuel udvælgelse eller bestemmelse af forbrugeren er autoritativ for deres fremstilling eller varer, der klart er rettet mod forbrugernes personlige varer krav, der kan fortabes hurtigt, eller varer, hvis salgsdato hurtigt vil løbe tør,
  • der ikke er egnet til retur af grunde, der indebærer sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres segl er blevet brudt efter levering,
  • der blev efterleveret uadskilleligt blandet med andre varer.


Model tilbagetrækning formular:


Eksempel på modeludtagningsformularen
(Hvis du ønsker at annullere din kontrakt med Entoma Petfood, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til)
- Til Entoma Petfood
185 Rue Legendre 75017 Paris Frankrig
, kontakt@entomapetfood.com

- Jeg / Vi (*) meddeler hermed, at jeg / vi (*) trækker mig fra min / vores (*) salgskontrakt af følgende varer (*) / for levering af følgende tjeneste

- Bestilt på (*) / modtaget den (*)
- Navn på forbruger (e)
- Adresse på forbrugeren
- Underskrift af forbruger (e) (kun hvis denne formular er meddelt på papir)
- Dato

_______________

(*) Slet efter omstændighederne.7.Garanti og ansvar


De lovbestemte garantibestemmelser gælder.

Dyrefoder til veterinærmedicin bør kun anvendes, hvor det anbefales og regelmæssigt overvåges af dyrlægen. Dyrlægen skal besøges regelmæssigt (hver 6. måned) under fodring til kontrolundersøgelser og straks i tilfælde af forringelse af husdyrets tilstand. Entoma Petfood er ikke ansvarlig for konsekvenserne af uhensigtsmæssig brug af veterinærmedicinsk kostfoder eller anvendelse, der er unødvendigt.

8. Betalingsmetoder og kreditnotaer

Betaling for varer skal ske ved Visa, Mastercard eller Maestro & Visa debetkort. Desværre kan vi ikke acceptere betaling sendt i form af kontanter eller checks og er ikke ansvarlig for tab. Ved betaling med kreditkort opkræves beløb inden for en dag efter forsendelse af varerne.


Dit kredit- eller betalingskort opkræves ikke, før dine varer forlader vores lager. I tilfælde af mulige returvarer vil det tilbagebetalte beløb blive refunderet. Hvis dit kreditkort har utilstrækkelig kredit, forbeholder vi os ret til at fakturere dig for de omkostninger, der er forbundet med at fremsætte anmodninger om betaling.

Entoma Petfood forbeholder sig ret til i individuelle tilfælde eller afhængigt af leveringsmetode valgt af kunden for kun at acceptere visse typer af betaling

Hvis kunden misligholder betaling, skal købsprisen medføre renter under misligholdelsen på 5 procentpoint over ECBs basislånsrente. Hvis kunden ikke er forbruger, skal standardrenten være 8 procentpoint over baselånet. Entoma Petfood forbeholder sig retten til at påberåbe sig større skade som følge af standardforudsætningen, med forbehold af bevismateriale i den henseende.


9. Data beskyttelse

Entoma Petfood tager beskyttelsen af sine kunders data meget alvorligt. Entoma Petfood databeskyttelseserklæringen kan ses her.

10. Kontraktspartnerens identitet

Entoma Petfood International SAS
Moms ID nr. FR34 837682566

11.Endelig bestemmelse

Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldig eller uhåndhævelig, påvirkes ikke gyldigheden eller eksigibiliteten af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser. Den tyske lov finder anvendelse ved udelukkelse af FN-konventionen om kontrakter om international handel med varer (CISG).Status for disse generelle vilkår og betingelser: 13. december 2021